Diensten

Wat kunnen wij voor u betekenen
https://leerwerk.info/wp-content/uploads/2023/08/AO-1.png

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundige is expert in de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij onderzoekt welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken.

LeerWerk Arbeidsadviezen zet hierbij een stapje extra: wij maken een afspraak bij de medewerker thuis, het liefst in het bijzijn van een partner. Wij zijn namelijk van mening dat je niet alleen op je werk ziek bent, maar dat de impact op de privésituatie groot is. Vaak ligt ook de sleutel tot het oplossen van het verzuim in de huiselijke sfeer.

De arbeidsdeskundige licht de werkgever grondig voor maar vergeet niet werknemer te vertellen wat de consequenties op de lange termijn kunnen zijn. Bij behoefte staan we medewerker en werkgever bij als een bezoek aan het UWV moet worden afgelegd.
Onze onderzoeken zijn gericht op het voorkomen of verkorten van een loonsanctie. Daarnaast adviseren wij onder meer bij de volgende vragen en onderwerpen:

  • Kan de werknemer re-integreren in zijn eigen werk? Of moet het werk of de werkomgeving worden aangepast?
  • Welke andere werkzaamheden kan uw werknemer doen?
  • Wat wordt er van u als werkgever verwacht als er sprake is van re-integratie ‘tweede spoor’ (bij een andere werkgever)?

Komt u in aanmerking voor subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen?
Wat kunnen werkgever en werknemer verwachten bij een WIA-keuring? Een arbeidsdeskundig onderzoek neemt in totaal ongeveer 4 weken in beslag. In de tussentijd is er regelmatig contact met de opdrachtgever. Nadat u de opdracht aan LeerWerk heeft gegund, starten wij binnen enkele dagen met het traject.

De rapportage kunt u direct in het re-integratiedossier voor het UWV stoppen.

https://leerwerk.info/wp-content/uploads/2023/08/BZ-1.png

Begeleiding bij langdurige ziekte

Onze coaches helpen u en de werknemer in het tweede jaar van ziekte. Zij gaan niet alleen op zoek naar werk elders maar ondersteunen ook bij contacten met de bedrijfsarts, brieven van het UWV, keuringen, enzovoorts.
De arbeidsdeskundige blijft al die tijd betrokken bij de begeleiding zodat ook tussentijds advies gegeven kan worden.

https://leerwerk.info/wp-content/uploads/2023/08/BU-1.png

WIA-aanvraag

De coach zorgt voor de papieren, helpt de medewerker bij de digitale rompslomp, ondersteunt de werkgever bij de aanvraag en gaat mee naar de keuring van het UWV. Daardoor ontstaat er meer grip op de beoordeling die voor beide partijen van grote invloed is in de toekomst.

https://leerwerk.info/wp-content/uploads/2023/08/A-1.png

AOV

Begeleiden van zieke ondernemers bij arbeidsongeschiktheid. LeerWerk voert sedert 2001 opdrachten uit voor verzekeraars en accountants. Zij vragen ons om praktische hulp bij werkhervatting en -aanpassing voor ondernemers.

Wij weten wat er komt kijken als je een eigen zaak hebt en niet kan doen wat je altijd wilt.
Dat vergt inlevingsvermogen en vooral verdieping. Iedere zaak en iedere baas is weer anders.
Vooral onze pragmatische benadering met een dosis werk- en levenservaring kan menig ondernemer overtuigen.

https://leerwerk.info/wp-content/uploads/2023/08/AOV-1.png

Advies

Over de omgang met de bedrijfsarts, over subsidies, over Sociale Verzekeringen, over het UWV, over een vervroegde aanvraag bij volledige arbeidsongeschiktheid, over de keuring, over de invloed op de werkgeverspremie. Onterechte Loonsanctie van het UWV, vervroegde uitkering toe laten kennen, UWV-beslissing niet juist: door de werkervaring bij het UWV weten we de weg. Ook als het niet haalbaar is, geven we dat aan.