Transitievergoeding loopt door bij doorstart na faillissement