Transitievergoeding betaald aan een medewerker die in de WIA is beland?