Caroline Dessing

Caroline Dessing is re-integratiecoach. Zij is afgestudeerd aan de Sociale Academie en startte met werken in het alfabetiseringswerk. Verder was ze werkzaam als onderwijsbegeleider en trajectbegeleider bij verschillende werkgelegenheidsprojecten. Sinds 1999 werkt zij als zelfstandig ondernemer, samen met haar partner Paul Hirschel. Ze voert coachingstrajecten uit en geeft trainingen.

Caroline Dessing kan werknemers op een prettige en persoonlijke manier begeleiden bij het zoeken naar ander werk. Haar sterke kanten daarbij zijn: het geven van heldere informatie over wet- en regelgeving, een betrokken en ondersteunende houding naar werknemers en een goed zicht op de arbeidsmarkt.

Doordat zij al jarenlang werkt in de regio’s Rotterdam en Haaglanden en dagelijks bezig is met het zoeken naar passende vacatures, weet zij snel in te schatten waar kansen liggen voor werknemers.

Verder is zij sterk in schriftelijke communicatie, wat van belang is voor het goed afleveren van rapportages die ‘Poortwachterproof’ zijn. Ze helpt werknemers bij het zoeken naar een nieuwe functie of een werkervaringsplaats, door heel concreet bedrijven en organisaties te benaderen en een kennismaking te regelen.

Ook geeft ze hulp en advies bij het maken van cv’s, het oefenen van presentatietechnieken en het gebruik van social media voor het vinden van ander werk.
Over haar werk zegt zij: “Voor de meeste langdurig zieke werknemers is het tweede jaar van de wachttijd een mentaal zware periode. Ik zie het steeds weer als een uitdaging om zowel de werknemer als de werkgever goed door die lastige tijd heen te loodsen.”
Buiten haar werk is zij als vrijwilligster actief in de zorg aan demente mensen. Ze houdt van voetbal en reizen: allebei mooie metaforen voor de zoektocht naar een andere baan.

LinkedIn-Logo_sm


Ik zie het steeds weer als een uitdaging om zowel de werknemer als de werkgever goed door die lastige tijd heen te loodsen.”