Regeerakkoord: 2 jaar loon doorbetalen naar 1 jaar