Monique van de Graaf

Monique van de Graaf is onder meer werkzaam als bedrijfsjurist bij Fokker Technologies Holding B.V. met als aandachtsgebieden arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht Daarvoor heeft ze zowel ervaring opgedaan als manager op de juridische afdeling van één van de big four accountantskantoren als ook bij de vakbeweging en binnen ambtelijke organisaties.

Monique adviseert bedrijven en instellingen over zaken als reorganisaties, (collectief) ontslag, overgang van onderneming en medezeggenschap. Een belangrijk deel van haar huidige werk bestaat uit het overleggen met de vakverenigingen en de medezeggenschap, het verzorgen van beleidsmatige adviezen over bijvoorbeeld het eigenrisicodragerschap voor de WGA en de ZW, het adviseren van de afdeling HRM over zowel operationele als strategische en tactische keuzes en het voeren van juridische procedures.

Als zelfstandige is zij werkzaam als CRKBO geregistreerd docent/trainer, als hoofdredacteur van HR Praktijk Premium en als voorzitter van een ontslagcommissie. Daarnaast wordt ze regelmatig gevraagd als lid of als voorzitter van toetsingscommissies die zien op de uitvoering van sociale plannen. Ook is zij auteur van de boeken:

  • Arbeidsrecht voor de professional
  • Sociale zekerheid voor de professional

Deze boeken zijn zowel bestemd voor studenten in het HBO onderwijs (opleidingen HRM, SJD en MER) als ook voor HR en payroll professionals en arbeidsdeskundigen. Het unieke is dat ze jaarlijks worden geactualiseerd en veel praktische informatie bevatten met verwijzing naar belangrijke wet- en regelgeving. De boeken zijn te bestellen via http://rapporten.hrpraktijk.nl/boeken/alles.

Monique is gepassioneerd van haar vak en geniet ervan om met alle facetten daarvan bezig te zijn of het nu gaat om het overdragen van kennis of het geven van advies. Centraal staat altijd de persoonlijke aandacht voor de wederpartij. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn dienstverlening aan de klant zo optimaal mogelijk is?

Daarnaast heeft Monique een brede belangstelling voor zaken als film, literatuur, theater en reizen omdat dat nieuwe gezichtspunten en vergezichten biedt.

LinkedIn-Logo_sm 

Monique_kader

Als je grenzen kunt verleggen, bestaan ze dan eigenlijk wel?