Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden