Juridisch

Juridisch advies Een advocaat is iemand die bijstand verleent en gewoonlijk als vertegenwoordiger van een partij optreedt in juridische aangelegenheden. Een advocaat wordt ook wel raadsman of raadsvrouw genoemd. Dit moet niet worden verward met raadsheer, want dat is een rechter bij een hogere rechtbank. Een advocaat in strafzaken wordt een strafpleiter genoemd.

In tegenstelling tot een notaris, die meestal voor twee partijen werkzaam is, is de advocaat als belangenbehartiger altijd partijdig.

juridisch

Wat kunnen we voor u op juridisch gebied betekenen?

  • Juridische hulp
    Juridische hulp
    Zowel als werkgever als werknemer kunt u bij Leerwerk terecht voor juridisch advies over arbeidsovereenkomsten en alle problemen die daarbij kunnen komen kijken.   Gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is er veel veranderd op het gebied van onder meer: de beëindiging van (tijdelijke) ...
  • Bezwaarzaken bij het UWV
    Bezwaarzaken bij het UWV
    Loonsancties, onterechte weigering of toekenning van een WIA, maar ook de vaststelling van een verkeerde uitkering: de beslissingen van het UWV hebben vaak grote, financiële gevolgen. Het is niet noodzakelijk om die gevolgen zomaar te accepteren. Met onze juristen in samenwerking met een bezwaarverzekeringsarts kunnen wij beslissingen van het UWV ongedaan maken. Onze werkervaring bij ...