Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige is expert in de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij onderzoekt welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken.

LeerWerk Arbeidsadviezen uit Rotterdam zet hierbij een stapje extra: wij maken een afspraak bij de medewerker thuis, het liefst in het bijzijn van een partner. Wij zijn namelijk van mening dat je niet alleen op je werk ziek bent, maar dat de impact op de privésituatie groot is. Vaak ligt ook de sleutel tot het oplossen van het verzuim in de huiselijk sfeer.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wij lichten werkgever grondig voor maar vergeten niet werknemer te vertellen wat de consequenties op de lange termijn kunnen zijn. Bij behoefte staan we medewerker en werkgever bij als een bezoek aan het UWV moet worden afgelegd.

Onze onderzoeken zijn gericht op het voorkomen of verkorten van een loonsanctie.

Reïntegratie

Daarnaast adviseren wij onder meer bij de volgende vragen en onderwerpen:

  • Kan de werknemer re-integreren in zijn eigen werk? Of moet het werk of de werkomgeving worden aangepast?
  • Welke andere werkzaamheden kan uw werknemer doen?
  • Wat wordt er van u als werkgever verwacht als er sprake is van re-integratie ‘tweede spoor’ (bij een andere werkgever)?
  • Komt u in aanmerking voor subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen?
  • Wat kunnen werkgever en werknemer verwachten bij een WIA-keuring

Een arbeidsdeskundig onderzoek neemt in totaal ongeveer 4 weken in beslag. In de tussentijd is er regelmatig contact met de opdrachtgever. Nadat u de opdracht aan LeerWerk heeft gegund, starten wij binnen enkele dagen met het traject.

De rapportage kunt u direct in het re-integratiedossier voor het UWV stoppen.